INFRA-värme

 • Lena Styfberg

Nu har vi tagit in en kompletterande produkt som heter
INFRACOMFORT värmesystem, som är paneler som värmer
upp ytor där eldstadens värme inte når riktigt.

 • sparar 50 till 70% energi, jämfört med direktverkande el
 • installeras i hela eller delar av ditt hem
 • ger unik komfort
 • är det enda reella alternativet för dig med direktverkande elradiatorer
 • programmera din rumstemperatur individuellt, även via schema och app
 • har 5 års Garanti *
 • är designat för minst 30 års livslängd *
 • höjer den relativa fuktigheten i luften, den vi upplever
 • sänker lufttemperaturen med bibehållen comfort
 • torkar upp vatten från ytor och driver ut fukt ur material
 • minskar luftrörelser som virvlar upp damm och andra partiklar
 • ger dig golvvärme på köpet
 • har flera design och placeringsmöjligheter
 • installeras enkelt, även själv **

Förklaring   * gäller panelerna     ** Elektriker kan krävas beroende på kunskapsnivå