NYHETER !!! Massor av nyheter

  • Lena Styfberg

Förlåt mig för att jag har varit tyst..... men

nu har jag fått avtal med en för mig ny fabrik.

Inte lika många mellanhänder vilket betyder

BÄTTRE PRISER !

Gasol, Etanol, Ved, Vattenmantlat mm

Gjutjä'rn, stål, sten, keramik mm

Små spisar till STORA exklusiva spisar.

Håll koll på vår hemsida, det står "NYHET"

på produkten som vi nyligen lagt in.