SCHIEDEL ISOKERN Blockskorsten

  DET SJÄLVKLARA VALET FÖR DIG SOM TÄNKER LÅNGSIKTIGT !!!

  Finns i olika dimensioner samt även med två rökkanaler.
  Den absolut bästa blockskorstenen på marknaden enligt vårt tycke.

  Schiedel Isokern Dubbelmodul
  Dubbelmodulen passar för alla typer av eldstäder och byggs med en eller två rökkanaler, vilket innebär att du kan ansluta upp till två olika eldstäder i samma rökkanal. Det kraftiga högisolerande fodret i kombination med en isolerande luftspalt gör att du inte behöver avväxla när du passerar ett bjälklag, samt att du under vissa omständig heter kan bygga skorstenen direkt mot väggen.
  Utseendet på skorstenen har du stora möjligheter att påverka. I källaren och på vinden kan du för enkel hetens skull lämna murstocken obehandlad. Sträcker sig skorstenen genom flera våningar kan du måla den för att den ska passa in i miljön. Den del som syns ovan tak kan du antingen putsa, klä in med plåt eller med tegel.
  Anslutning till eldstad kan göras när som helst och var som helst längs med murstocken, det gör att du kan bygga skorstenen nu och välja eldstad i efterhand.

  Schiedel Isokern Mantelskorsten
  Den här modellen passar för dig som vill kunna ansluta flera olika eldstäder.
  Här kan du få upp till fyra olika kanaler. Foderrören finns i många olika dimensioner vilket ger dig stora valmöjligheter när det gäller typen av eldstad. Du kan ansluta både öppen spis, braskamin och värmepanna. Även med den här modellen kan du i förväg planera var och vilken typ av eldstad du vill ha, men installera i efterhand.
  Anslutning av en eller två eldstäder går lätt att ordna, även i efterhand. Bygg nu och välj eldstad senare.

  Schiedel Isokern kringmurade skorstensfoder
  I de fall då de båda andra modellerna inte passar kan du välja våra foderrör som rökkanal, bygga en mantel av till exempel tegel eller betongsten och använda cementbunden lös lättklinker eller bruk som fyllnadsmassa. Du slipper mura skiljeväggar och får på köpet en mindre skorsten.
  Högisolerande pimpsten i både mantel och foder samt en luftspalt ger en väl isolerad skorsten utan risk för överhettning.
  Foder: Slät insida för bästa drag, högisolerande pimpsten som är gastätt.
  Mantel: Falsade och fasade kanter på manteln gör att de sluter an väl. Modulerna limmas sedan ihop.
  Välj själv om du vill ha din skorsten putsad, klädd i tegel eller plåt.
  Murstocken kan lämnas obehandlad eller enkelt målas för att passa in i olika miljöer.
  Högisolerande pimpsten gör att murstocken inte blir het, ingen risk att barnen bränner sig.

Meterpris DM36
Meterpris DM44
Meterpris DM80
Krona puts DM36, DM44
Krona Plåt DM36, DM44
Krona Puts DM80 (2 rkl)
Krona Plåt DM80 (2 rkl)